انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. سه شنبه  ٠١/٠٥/١٣٩٨ ساعت ١٨:٢٨
بررسی قابلیتهای زبان مدلسازی آر کی میت

سخنران: جناب آقای اکبر نبی الهی- هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد و سرپرست آزمایشگاه معماری سازمانی این دانشگاه

تاریخ برگزاری: سه شنبه 98/05/15
ساعت 15:30 تا 17:00

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
کاربرد هوش مصنوعی در پهباد

سخنران : خانم دکتر هدی آیت اللهی

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 98/04/26
ساعت 17:00 تا 19:00

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
تشریح تفاوت های اصلی
COBIT 2019 و COBIT 5

سخنران : آقای مهندس ایمان برادری

تاریخ برگزاری: سه شنبه 98/04/18
ساعت 15:00 تا 17:00

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
راهنمای حضور در وبینار
فراخوان برای ویژه نامه 243 گزارش کامپیوتر

چهل سال گذشت ...
انجمن انفورماتیک ایران با همکاری پژوهشگاه دانش­های بنیادی برگزار می­کند

اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

25 و 26 دی ماه 1398

برای دریافت فراخوان مقاله اینجا کلیک نمایید
اخبار انجمن
اخبار اعضای حقوقی
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی
امضای قرارداد بازسازی وبگاه انجمن
چاپ چهارم کتاب کار عمیق
وبینارهای بهارۀ گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
برگزاری سخنرانی مشترک با انجمن اقتصاددانان ایران
برگزاری نشست آشنایی با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور
::ادامه::