انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 241, ویژه بهمن و اسفند ماه 97 منتشر شد. دوشنبه  ٠٥/٠١/١٣٩٨ ساعت ١٦:٤٤
فهرست وبینارهای گروه معماری سازمانی، حاکمیت و مدیرت فناوری اطلاعات در سه ماه زمستان 1397

(دریافت فایل)


انتشار چاپ سوم کتاب کار عمیق

به دنبال استقبال فوق العادة جامعه انفورماتیک کشور از کتاب کار عمیق، چاپ سوم این کتاب منتشر شد.
برای دریافت کتاب با دفتر انجمن 66412976تماس بگیرید.

قابلیت های مدیریت فناوری اطلاعات: ادبیات، چارچوب ها و کاربردها

تغییر در زمان برگزاری وبینار
زمان شروع وبینار : چهارشنبه 97/07/25
ساعت 14:30 تا 16:00

برای حضور در وبینار اینجا کلیک نمایید

راهنمای حضور در وبینار
فعّالیت‌های یک سالۀ انجمن انفورماتیک ایران

(مهرماه 1395 تا مهرماه 1396)
دریافت اطلاعات
گروه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در راستای اهداف انجمن انفورماتیک ایران دعوت به همکاری می نماید

لینک اطلاعات: دانلود
اخبار انجمن
برگزاری مراسم گرامی‌داشت چهلمین سال فعالیت انجمن
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
تأیید هیئت مدیرۀ جدید انجمن از سوی ادارۀ ثبت شرکت‌ها
انتشار چاپ سوم کتاب کار عمیق
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
تأیید مسئولان جدید انجمن از سوی وزارت علوم
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
::ادامه::