انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/٠٧/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٥١
انتشار شماره 248 گزارش کامپیوتر

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 248 گزارش کامپیوتر (خرداد و تیر 99) به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک نمایید
دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

انجمن انفورماتیک ایران و پژوهشگاه علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار می کند.

علاقه مندان برای دریافت پوستر کنفرانس اینجا کلیک نمایید


بدین­وسیله به اطلاع اعضای انجمن انفورماتیک ایران می رسانیم که ساعت کاری انجمن تا اطلاع ثانوی از 9 تا 14 می باشد

تحول دیجیتالی سازمان و توسعه پایدار
آشنایی کلی با ابزارهای دورکاری و بسترهای تحول دیجیتالی

این گزارش در گروه تخصصی نرم افزارهای پیشرفتۀ سازمانی تهیه شده است. برای مطالعۀ این گزارش، اینجا کلیک نمایید.
اخبار انجمن
برگزاری وبینار علم داده‌ها
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
پایان همکاری خانم بهاری با انجمن
همکاری با انجمن آموزش مهندسی ایران
عضویت دائمی در انجمن
چاپ شانزدهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
چاپ پنجم کتاب کار عمیق
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
::ادامه::