انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ١٤/٠٥/١٤٠٠ ساعت ١٩:٤٣
گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران برگزار میکند:

روندهای نو در معماری داده واطلاعات

سخنران : آقای حمیدرضا اقیری - کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی ، پژوهش و پروژه های راهبردی شرکت خدمات انفورماتیک

تاریخ برگزاری: دوشنبه 25 مرداد 1400
ساعت 18 تا 20
برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
انتشار شماره 254 گزارش کامپیوتر

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 254 گزارش کامپیوتر (خرداد و تیر 1400) به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک نمایید

پنجمین همایش ملی پیشرفت های
معماری سازمانی
10 و 11 آذر 1400

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید
دومین کنفرانس بین المللی گروه تخصصی
محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن
2 و 3 مارچ 2022

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید


انتخاب مسئولان جدید انجمن انفورماتیک ایران

به دنبال برگزاری مجمع عمومی سالانۀ انجمن در تاریخ 10/10/1399 و برگزاری انتخابات بیستمین هیئت مدیرۀ انجمن، نخستین جلسۀ هیئت مدیرۀ جدید با شرکت کلیۀ اعضاء در تاریخ 18/10/1399 برگزار شد و افراد زیر به‌عنوان مسئولان انجمن به مدّت 3 سال انتخاب گردیدند.


1- آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ انتشارات
2- آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ فعالیت‌های علمی و فنی
3- آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار
4- آقای مهندس سیّدعلی آذرکار، دبیر و سرپرست کمیتۀ عضویت و روابط عمومی
5- آقای سیّدابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ آموزش
اخبار انجمن
ثبت مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیرۀ انجمن
انتخاب مسئولان جدید انجمن
چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی
برگزاری وبینار برنامه‌ریزی قابلیت مبنا
انتخاب دکتر رهبان به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور
تشکیل گروه تخصصی هنر و فناوری
راه‌اندازی کمیتۀ بین‌الملل انجمن
عضویت دائمی در انجمن
::ادامه::