اعضاء حقوقی فعال در حوزه برنامه‌ریزی منابع سازمان

شرکت فناپ
https://www.fanap.ir

دانش بنیان فاواگستر سپهر
http://www.sepehr-ict.ir

شرکت چارگون
http://www.chargoon.com

شرکت برگ سیستم پویا
http://www.bargsys.com

شرکت مهندسی بهینه ایران
http://www.behinehiran.com

شرکت داده‌پردازی دوران
http://www.douran.com

شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز
http://www.faradis.net

شرکت رایاوران توسعه
http://www.rayavaran.com

شرکت مشاوران یام‌آذر
http://www.yamazar.com

شرکت مهندسی نرم‌افزار فرارای (سهامی خاص)
http://www.fararay.com

شرکت گروه مهندسی فرآیند
http://www.farayandmea.com

شرکت گام الکترونیک
http://www.gamelectronics.com

شرکت گلرنگ سیستم
http://www.golrangsystem.co

همکاران سیستم
http://www.systemgroup.net

شرکت هورماه رابین خاور
http://www.hoormah.com

شرکت رهنمود فراگیر پاسارگاد
http://www.rahnemoodco.com

شرکت آینده‌کاوان کهکشان نرم‌افزار
http://www.ican.ir

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
http://www.ilia-erp.com

شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون
http://www.irisaco.com

کومشیاران پارت پیشرفته
http://kumeshian.com

شرکت مانیر
http://www.manirco.com

شرکت مدانت
http://www.medanet.ir

شرکت مدیریت سیستم‌های دیجیتال
http://www.msys.ir

شرکت نماد ایران
http://www.namaadiran.com

شرکت ارمغان پارس پرداز

www.app-intl.ir

شرکت داده‌پردازی نیلرام مانا
http://www.nilram.info

شرکت نماتک ایرانیان
http://www.nomatec.net

شرکت پارس اوک کیش
http://www.parsavec.ir

شرکت فنی و مهندسی و خدماتی پیام صنعت صدرا

شرکت داده‌پردازان پرسیس پویا
http://www.persisdp.com

گروه نرم‌افزاری پیوست
http://www.payvast.com

پویندگان دهکده تجارت جهانی
http://www.ptj.ir

شرکت راهبر نیروی خراسان

شرکت شرق رایا
http://www.shargh-raya.com

شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پرسیس رای‌بین
http://www.raybin.ir

شرکت مهندسی نرم‌افزاری رایورز
http://www.rayvarz.com

شرکت سبزداده افزار
http://www.greendataware.com

شرکت پردازش موازی سامان
http://www.sppc.co.ir

شرکت سامه‌آرا پردازشگر
http://www.samehara.com

سندپرداز
http://www.sanadpardaz.com

شرکت سیما رایان روز

شرکت مهندسی تذرو افزار
http://www.tazvar.com

شرکت تیم‌یار کیش
http://www.teamyar.com

شرکت گروه مشاورین ورانگر نوین
http://www.varangegar.com

شرکت لناوا اینجینیرینگ گروپ

www.lwnava.ir