اعضاء حقوقی بهره‌بردار از فناوری اطلاعات و سیستم‌های نرم‌افزاری پیشرفته سازمانی

شرکت مهندسی شریف برودت
http://www.sharifbroudat.ir

شرکت اتصال صنعت میانه
http://www.esmcell.com

شرکت آئین تجارت الکترونیک فردا
http://www.aeein.ir

شرکت پردازش هوشمند البرز
http://www.pha.co.ir

شرکت آمایشگران تجارت کامیاب
http://www.amatek.ir

شرکت آراد رایانه لیان
http://www.arad-itc.com

شرکت نوین پردازان آتیه عصر ویرا
http://asrevira.com

شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت
http://www.ava-salamat.ir

شرکت توسعه زیرساخت سفر
http://www.chartex.ir

شرکت مهندسی همکار پیمان البرز
http://www.hamkarpeyman.com

شرکت مهندسی آریا تبدیل ایلیا
http://www.eilyaict.com

شرکت ایریسا
http://www.irisaco.com

شرکت ارتباط پردازان تجارت ایریسا

شرکت خرد پیروز
http://www.kpc.co.ir

گروه کارخانجات چینی مقصود
http://www.maghsoudgroup.com

شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا
http://www.mapnaboiler.com

شرکت راه آرمان مهر نیکان
http://www.nicard.ir

شرکت فاوا هزاره کیش
http://www.favakish.ir

شرکت پارسین تجارت پایا کیش

شرکت توسعه فناوری آریا رهجو
http://www.pbx.co.com

شرکت داده‌پردازان پرسیس پویا
http://www.persisdp.com

شرکت رایانش دانش محور نوین تک
http://www.redment.ir

شرکت فناور گستر روبینا
http://www.robinanet.com

شرکت فناوری اطلاعات ساتبان
http://www.satban.com

شرکت فن آوران سپاکو رایانه
http://www.sepaco-tech.com

شرکت استاندارد تکنولوژی کایند
http://sinbadmarket.ir

شرکت توسعه راهکارهای نور مبین (ترنم)
http://www.mobinsp.ir

شرکت تعاونی آموزشی خدماتی رایانه‌ای پیام دانش شهرکرد
http://www.payamdanesh.ir

شرکت آئین تجارت الکترونیک آوا

شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
http://www.telzabs.com

شرکت فن آوری اطلاعات ویژن

شرکت زورق آرامش
http://www.zoraq.com

شرکت آریا سپ مدیریت سیستم پردازشگر

www.asys-co.com

شرکت پرنده های هدایت پذیر از دور

www.pahpad.com

شرکت جوان ایده پرداز نوین کلیک

www.klik.biz

پژوهشگاه فضایی ایران

www.isrc.ac.ir

شرکت امین سیستم آرمان

www.Amisa.co