اعضاء حقوقی بهره‌بردار از فناوری اطلاعات و سیستم‌های نرم‌افزاری پیشرفته سازمانی

شرکت مهندسی شریف برودت
http://www.sharifbroudat.ir

شرکت اتصال صنعت میانه
http://www.esmcell.com

شرکت آئین تجارت الکترونیک فردا
http://www.aeein.ir

شرکت پردازش هوشمند البرز
http://www.pha.co.ir

شرکت آمایشگران تجارت کامیاب
http://www.amatek.ir

شرکت آراد رایانه لیان
http://www.arad-itc.com

شرکت نوین پردازان آتیه عصر ویرا
http://asrevira.com

شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت
http://www.ava-salamat.ir

شرکت توسعه زیرساخت سفر
http://www.chartex.ir

شرکت مهندسی همکار پیمان البرز
http://www.hamkarpeyman.com

شرکت مهندسی آریا تبدیل ایلیا
http://www.eilyaict.com

شرکت ایریسا
http://www.irisaco.com

شرکت ارتباط پردازان تجارت ایریسا

شرکت خرد پیروز
http://www.kpc.co.ir

گروه کارخانجات چینی مقصود
http://www.maghsoudgroup.com

شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا
http://www.mapnaboiler.com

شرکت راه آرمان مهر نیکان
http://www.nicard.ir

شرکت فاوا هزاره کیش
http://www.favakish.ir

شرکت پارسین تجارت پایا کیش

شرکت توسعه فناوری آریا رهجو
http://www.pbx.co.com

شرکت داده‌پردازان پرسیس پویا
http://www.persisdp.com

شرکت رایانش دانش محور نوین تک
http://www.redment.ir

شرکت فناور گستر روبینا
http://www.robinanet.com

شرکت فناوری اطلاعات ساتبان
http://www.satban.com

شرکت فن آوران سپاکو رایانه
http://www.sepaco-tech.com

شرکت استاندارد تکنولوژی کایند
http://sinbadmarket.ir

شرکت توسعه راهکارهای نور مبین (ترنم)
http://www.mobinsp.ir

شرکت تعاونی آموزشی خدماتی رایانه‌ای پیام دانش شهرکرد
http://www.payamdanesh.ir

شرکت آئین تجارت الکترونیک آوا

شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
http://www.telzabs.com

شرکت فن آوری اطلاعات ویژن

شرکت زورق آرامش
http://www.zoraq.com

شرکت آریا سپ مدیریت سیستم پردازشگر

www.asys-co.com

شرکت پرنده های هدایت پذیر از دور

www.pahpad.com

شرکت جوان ایده پرداز نوین کلیک

www.klik.biz

پژوهشگاه فضایی ایران

www.isrc.ac.ir

شرکت امین سیستم آرمان

www.Amisa.co

شرکت راسا سازان عصر نوین

www.paxit.ir