گروه بین‌الملل

کمیته بین الملل انجمن انفورماتیک ایران
مسئول گروه: جناب آقای حسین زارعان
(hosseinzarean@gmail.com)


ماموریت

پرداختن به امور بین المللی مرتبط با مباحث علمی حوزه فاوا و تحول دیجیتال ایران از طریق برقراری ارتباط با انجمن‌های علمی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط می باشد.

محورها و فعالیت‌ها

 • شناسایی و ثبت اطلاعات انجمن‌ها، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مرتبط در سطح بین‌المللی
 • طراحی و تدوین راهکارهای برقراری ارتباط دو سویه و منسجم با انجمن‌ها و نهادهای بین‌المللی و انعقاد تفاهم‌نامه های مشترک‌
 • معرفی وظایف، ظرفیت‌ها و دستاوردهای انجمن انفورماتیک ایران به زبان انگلیسی
 • تلاش برای معرفی متخصصان ایرانی به ‌منظور کسب کرسی‌های بین‌المللی
 • دریافت اطلاعات از نهادهای بین‌المللی و اطلاع‌رسانی آن به جامعه علمی و حرفه‌ای کشور
 • تلاش برای فاندهای پژوهشی از NGO های بین‌المللی
 • تلاش برای راه‌اندازی و تقویت وبگاه انجمن به زبان انگلیسی
 • دریافت اطلاعات لازم برای شرکت در جوایز بین‌المللی و اطلاع‌رسانی مناسب آن
 • تلاش برای برگزاری رویدادها، همایش‌های مشترک و یا جلب حمایت سازمان‌های بین‌المللی برای برگزاری رویدادها
 • شناسایی و معرفی متخصصان بین‌المللی در حوزه‌های تخصصی مختلف

برنامه اقدامات سال 1400

پیشنیازهای اجرای

 • پشتیبانی امور اداری گروه توسط دفتر انجمن
 • تامین مالی برای برگزاری وبینارها و رویدادها