کمیته‌ها

ارائه خدمات و پیگیری فعالیت‌های انجمن توسط کمیته‌های مختلف آن صورت می‌گیرد. هر کمیته از عده‌ای عضو داوطلب تشکیل شده و توسط یکی از اعضای هیئت مدیره سرپرستی می‌شود.
هیئت مدیره مسئولیت ایجاد هماهنگی در کار کمیته‌ها و تعیین برنامه‌ها و خط مشی کلی انجمن را به عهده دارد. در حال حاضر پنج کمیته به فعالیت‌های اشاره شده در ذیل مشغول هستند:

کمیته عضویت (سرپرست کمیته: آقای مهندس سعید امامی)


• فعالیت در زمینه معرفی انجمن و جذب اعضای جدید.
• پذیرش اعضا و صدور کارت‌های عضویت.
• تهیه و نگهداری فهرست اسامی، نشانی‌ها و سایر مشخصات اعضای انجمن و حفظ ارتباط با ایشان.


کمیته روابط عمومی (سرپرست کمیته: آقای مهندس سعید امامی)


• برگزاری گردهمایی‌های مختلف شامل کنفرانس‌های علمی و مجامع عمومی.
• ایجاد ارتباط با سازمان‌ها و مؤسسات مختلف، از جمله مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی.
• ایجاد ارتباط بین مرکز انجمن و اعضای رابط و شعب انجمن در شهرستان‌ها.


کمیته گردهمایی‌های علمی (سرپرست کمیته: آقای مهندس سید ابراهیم ابطحی)


• برنامه‌ریزی و تهیه گزارش‌ سخنرانی‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی.
• تشویق مبادلات علمی، فنی و نیروی انسانی بین سازمان‌های فعال در امور انفورماتیک.
• حمایت، تشویق و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی.
• نگاهداری کتابخانه و مرکز اسناد انجمن.
• بررسی و کمک در وضع پذیرش استانداردهای مربوط به انفورماتیک.
• گردآوری و پیشنهاد واژه‌های فارسی مناسب در انفورماتیک.


کمیته انتشارات (سرپرست کمیته: آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ)


• انتشار نشریه علمی گزارش کامپیوتر.
• بررسی مقالات یا سایر مطالب علمی یا خبری دریافت شده برای نشریات انجمن.
• مشارکت در تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌ها.
• تهیه و انتشار واژه‌نامه انفوماتیک و دیگر کتاب‌های مرجع.
• فروش نشریات انجمن و قبول اشتراک و آگهی برای درج در گزارش کامپیوتر.


کمیته آموزش و پژوهش (سرپرست کمیته: آقای دکتر اسلام ناظمی)


• تشکیل سمینار و میزگرد برای اعتلای برنامه‌ها و تعیین سیاست‌های آموزشی در انفورماتیک.
• تدوین و ارزیابی برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف.
• همکاری در ارزیابی مدارک تحصیلی و تخصص‌ها.
• همکاری با سازمان‌ها و مؤسسات مختلف در برگزاری دوره‌های آموزشی در انفورماتیک.
• شناسایی و ارزیابی منابع و امکانات آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی.