فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوازدهم، فروردین و اردیبهشت  ۱۳۶۹ ، شماره ۱۰۰

 

مقاله:

جوهر و عوارض نرم افزار

تله روبوت ها : همکاری انسان و ماشین

 

بخشها:

سرمقاله

اخبار انجمن

سخنرانی

اعضا

 

گزارش:

سمینار معرفی سیستم عامل یونیکس

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای