فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سیزدهم،فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۰ ، شماره ۱۰۶

 

مقاله:

تحول مفهوم پیمانه ای بودن نرم افزار

نواده پاسکال

مباحثی در برنامه سازی موازی

 

بخشها:

سخن رئیس

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

کامپیوتر و بهداشت

گزارش

معرفی کتاب

اعضا

 

واژه نامه :

حرف D

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای