فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سیزدهم، خرداد و تیر ۱۳۷۰ ، شماره ۱۰۷

 

مقاله:

سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات

واحد “سمینار”

 

بخشها:

سخن رئیس

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

گزارش

معرفی کتاب

 

واژه نامه :

حرف E و F

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای