فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سیزدهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۰ ، شماره ۱۰۸

 

مقاله:

سیستم های ذخیره و بازیابی

انفورماتیک در شوروی

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

نامه ها

معرفی کتاب

 

گزارش:

سوالات المپیاد انفورماتیک

کنفرانس چند رسانه ای

ائتلاف دو رقیب

 

واژه نامه :

حرف G و H

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای