فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال سیزدهم، آذر و دی ۱۳۷۰ ، شماره ۱۱۰

 

مقاله:

زبان های برنامه سازی

آرایه های تپنده

فوتونیک

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

نامه ها

سرمقاله

 

گزارش:

سمینار آموزش و انفورماتیک

کامپیوترهای چندرسانه ای

به جای صفحه کلید

المپیاد ملی انفورماتیک

 

واژه نامه :

حرف K و L