فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال چهاردهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۱ ، شماره ۱۱۲

 

مقاله:

ابرکامپیوترهای ارزان قیمت

فرترن

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

مصاحبه

معرفی کتاب

 

گزارش:

چند دقیقه در عالم مجاز

دومین کنفرانس زبانشناسی

 

واژه نامه :

حرف N

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای”۱۲″