فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۱۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پانزدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۲ ، شماره ۱۱۸

 

مقاله:

تاریخچه سیستم های عامل

سیستم عامل های چند پردازنده ای

سیستم عامل توزیعی آمیب

استاندارد یونی کد

برنامه سازی نمادی

 

بخشها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

نامه ها

مصاحبه

کامپیوتر و بهداشت

نظرخواهی

خواندنی

اعضا

 

گزارش:

هر که را طاووس باید

بلبشوی کامپیوتر

صفحه نمایشهای جدید

 

واژه نامه :

حروف U تا Z