فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پانزدهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۲ ، شماره ۱۲۰

 

مقاله:

نقش شبکه های کامپیوتری در دستیابی به علوم – فریدون شمس

نگرش هنری در زمانه سیبرنتیک – ابراهیم ابطحی

روشهای ساخت یافته توسعه سیستم ها – دکتر مهدی بهشتیان

متدولوژی و کاربرد ایزوتک – عبدالله سلامی

بحران نرم افزار – ابراهیم نقیب زاده مشایخ

 

نرم افزار:

پویا ولی خام – بررسی بازار نرم افزارهای فارسی

واسط های گرافیکی کاربر – آشنایی با تاریخچه و مفاهیم کلی واسط های گرافیکی

چرا یونیکس – تحلیلی از امکانات و توانایی های سیتم عامل یونیکس

سولاریس، یونیکس ریز کامپیوترها- معرفی گونه جدیدی از یک سیستم عامل قوی برای کامپیوترهای شخصی

 

سخت افزار:

معماری های مختلف پردازنده – بررسی ساختمان درونی

پردازنده های کم دستور و مقایسه آنها با پردازنده های متداول

 

دیدگاه :

انفورماتیک در برنامه دوم – نکاتی راجع به خط مشی های اساسی بخش انفورماتیک در برنامه پنج ساله دوم

لزوم تحول نشریه 

به سوی تشکل های تخصصی تر 

 

گزارش:

سمینار انفورماتیک و جهان سوم – گزارشی از این سمینار در برلین همراه با معرفی انجمن انفورماتیک آلمان

 

بخشها:

نامه ها

مصاحبه – گفتگو با مدیر کانون نشر علوم

معرفی کتاب– بررسی دو کتاب

زبان فنی – بررسی کاربرد کلمه Farsi و نگاهی به پیشینه کلمه  boot

کامپیوتر و بهداشت – تاثیر تشعشات صفحه نمایش ها

معرفی – نامزدهای انتخابی هیئت اجرایی

تقویم – تاریخ و محل برگزاری کنفرانس های کامپیوتری

سرگرمی – چند معما

بخش انگلیسی– اخبار و گزارشی از یک سمینار در آمریکا

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان