فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال پانزدهم، بهمن و اسفند ۱۳۷۲ ، شماره ۱۲۳

 

مقاله:

بررسی جنبه های به کارگیری ناصحیح تکنولوژی نرم افزار – مجیدی

سیمای انفورماتیک ایران “۲” – ابطحی

ناهمگونی دانش و اهمیت آن – صدیقی

طوفان های ذهنی “۲” – پاپرت

آیا کامپیوترها شعر خواهند گفت؟ – پهلوان، صادقی پور

 

نرم افزار:

صنعت چند میلیارد دلاری هند – امین مهاجر

بازار جهانی نرم افزار در سال ۱۹۹۴– امین و سعید مهاجر

 

بخشها:

سرمقاله– سالی که گذشت … و سال پیش رو

نامه ها 

تقویم – آگهی کنفرانسهای بین المللی

سرگرمی– چند معما

فهرست – مطالب سال پانزدهم گزارش کامپیوتر

 

ضمیمه:

واژه نامه کامپیوتر و انفورماتیک

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان