فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال شانزدهم، فروردین و اردیبهشت  ۱۳۷۳ ، شماره ۱۲۴

 

مقاله:

تشخیص اتوماتیک امضا – ثانی

طوفان های ذهنی “۳”– پاپرت

نوشتجات ساخت یافته و زبان SGML– تزری

سیمای انفورماتیک ایران “۳” – ابطحی

واسط گرافیکی کاربر “۴” – سمسارزاده

 

مصاحبه:

گفتگویی با دکتر بهروز پرهامی 

 

گزارش:

هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر 

 

المپیاد:

گزارشی از اردوی المپیاد کامپیوتر ایران – قدسی

طرح برگزاری المپیاد منطقه ای انفورماتیک – قدسی

 

بخشها:

نامه ها 

خواندنی– حل شدن مسئله معروف ریاضی

درس افزار– درس افزار دبستانی کامپیوتر

معرفی کتاب– مودم به زبان ساده

زبان فنی– بازی نامها

تقویم– آگهی کنفرانسهای بین المللی

سرگرمی– چند معما

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان