فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال شانزدهم، مهر و آبان ۱۳۷۳، انتشار تیر ۱۳۷۴، شماره ۱۲۷

 

مقاله:

معماری های منعطف- سربازی آزاد

انسان همواره هوشمندتر است – برومند

طوفان های ذهنی “۵” – پاپرت

انفورماتیک در کشورهای دیگر – برومند

سیمای انفورماتیک ایران “۵” – ابطحی

 

گزارش:

فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

قهرمان شطرنج جهان توسط کامپیوتر درهم کوبیده شد

خلاصه عملکرد گروه تخصصی آموزش به کمک کامپیوتر

تجلیل از تیم المپیاد کامپیوتر ایران

 

المپیاد:

چهارمین المپیاد ملی کامپیوتر ایران – مهدیان

سوالات چهارمین دوره المپیاد ملی کامپیوتر ایران

 

بخشها:

نامه ها 

خواندنی– لطفا هدیه ندهید

دیدگاه– گلایه

درس افزار – درس افزاری دبیرستانی انفورماتیک ویژه تیزهوشان

زبان فنی – چند اصل بدیهی

سرگرمی – چند معما

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان