فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال شانزدهم، آذر و دی ۱۳۷۳، انتشار مرداد ۱۳۷۴، شماره ۱۲۹

 

مقاله:

هوش مصنوعی و آینده- پهلوان، برومند

در اینجا “من”ی وجود ندارد- پهلوان – برومند

مقدمه ای بر پایگاه داده های شیءگرا- شریعت پناهی

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)- حاجیوندی

طوفان های ذهنی “۶” – پاپرت

سیمای انفورماتیک ایران “۶” – ابطحی

 

گزارش:

فعالیت های گروه کاربران یونیکس

صنعت کامپیوتر ایران در سال ۱۳۷۳- وحید

تاسیس اولین هنرستان خصوصی کامپیوتر – حسینی

بررسی وضعیت تولید نرم افزار در ایران 

 

المپیاد:

سوالات آزمون نهایی اردوی آمادگی المپیاد

 

بخشها:

خواندنی – محاسبات توسط DNA

درس افزار– آموزش سواد کامپیوتری در دبیرستان

سرگرمی – چند معما

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخباری جهان

اخبار کوتاه