فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۲۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال شانزدهم، بهمن و اسفند ۱۳۷۳، انتشار دی ۱۳۷۴، شماره ۱۲۹

 

مقاله:

توسعه نرم افزار در محیط یونیکس – آذرکار، مدیری، میرزایی

کاربرد نرم افزار کامپیوتری در حمل و نقل کشور – حسینی

برنامه ریزی در سازمان های مبتنی بر معرفت – ضیغمی

آشنایی با پایگاه داده های توزیع شده – ساعی پور

سیستم های اطلاعاتی و آنتروپی – گراکوئی

سیمای انفورماتیک ایران “۷” – ابطحی

 

گزارش:

بررسی وضعیت تولید نرم افزار در ایران

فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

 

المپیاد:

سوالات هفتمین المپیاد جهانی انفورماتیک

 

بخشها:

دیدگاه- تکنولوژی زبان فارسی

درس افزار – درس افزار هنرستانی کامپیوتر

سرگرمی– چند معما

فهرست – فهرست مطالب سال شانزدهم گزارش کامپیوتر

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخباری از اینترنت