فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، تیر ۱۳۵۹ ، شماره ۱۳

 

مقاله:

یک برنامه نویس سیستم چه کار می کند؟ – ترجمه پرهامی

 

مقاله ویژه:

زن آسیایی و چهره کریه صنایع الکترونیک- ترجمه محمد علی نژاد سرابی و پرهامی

 

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار جهان

محصولات جدید

نوآوری ها

واژه ها

یادداشت

سرگرمی

نکته