فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هجدهم،خرداد و تیر ۱۳۷۵، شماره ۱۳۱

 

مقاله:

چرا کاربرد ماشین های حساب مشکل است؟- پرهامی

تکنولوژی اطلاعات در ویتنام – مشایخ

چند کلمه در مورد صنعت “پاکیزه” کامپیوتر – برومند

سیمای انفورماتیک ایران “قسمت آخر” – ابطحی

 

گزارش:

چهارمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک و کامپیوتر

تجلیل از تیم المپیاد ملی کامپیوتر ایران

 

بخشها:

نامه ها 

مصاحبه – “لطفا برای این صنف وکیل غیابی نگیرید”

درس افزار – دوره کارشناسی رشته علوم کامپیوتر

سرگرمی– جند معما

 

اخبار:

اخبار انجمن 

اخبار ایران

اخبار جهان