فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هجدهم، مهر و آبان ۱۳۷۵، شماره ۱۳۳

 

مقاله:

کلاس درس مجازی– مشایخ

پیشنهاد ایجاد گرایش مهندسی اطلاعات– ابطحی

کامپیوتری کردن سیستمهای اطلاعات مدیریت– مشایخ

واقعیت مجازی– یارندی

 

گزارش:

کنفرانس بین المللی سیستمهای هوشمند و شناختی

 

المپیاد:

سوالات هشتمین المپیاد جهانی انفورماتیک

 

بخشها:

اینترنت- اینترنت مال کیست؟

تازه های تکنولوژی – مودمهای کابلی

معرفی کتاب 

ستون شی گرایی– باز به کارگیری

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

 

 

بخش انگلیسی:

Distributed Object Computing (Ali Arsanjani)