فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هجدهم، آذر و دی ۱۳۷۵، شماره ۱۳۴

 

مقاله:

هندسه لوگویی- ابطحی

تکنولوژی اطلاعات در آفریقا– مشایخ

آشنایی با زبان برنامه نویسی جاوا– برومند

راهبرد سیستمهای اطلاعاتی– مشایخ

توسعه صنعت نرم افزار ایران– پهلوان، صادقی پور

 

گزارش:

فعالیتهای یکساله انجمن انفورماتیک ایران

مدرسه تابستانی مبانی ریاضی برنامه سازی کامپیوتر– صادقی پور

مدیریت تکنولوژی اطلاعات در سازمانهای بزرگ– ابطحی

 

المپیاد:

سوالات مرحله دوم ششمین المپیاد ملی کامپیوتر

 

بخشها:

اینترنت– اینترنت در آسمان

معرفی کتاب

ستون شی‌ء گرایی– قابلیت نگهداری

سرگرمی– چند معما

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

 

 

بخش انگلیسی:

Distributed Object Computing (Ali Arsanjani)

Visiting Gitex (Ramin Erfanian)