فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هجدهم، بهمن و اسفند ۱۳۷۵، شماره ۱۳۵

 

مقاله:

پیدایش اینترنت– اسفندیاری

اینترنت چگونه کار می کند– اسفندیاری

اینترنت و آموزش از راه دور– ساوجی

کلاس درس مجازی– مشایخ

آشنایی با زبان برنامه نویسی جاوا– برومند

 

گزارش:

اینترنت مال کیست؟

وب در کامپیوترهای بزرگ

اینترانت

یافتن نشانیها

 

بخشها:

معرفی کتاب

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

 

بخش انگلیسی:

اینترنت در ایران– پیمان عربشاهی