فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال نوزدهم، شهریور ۱۳۷۶، شماره ۱۳۶

 

مقاله:

شناسایی صورت انسان- محوی

تشخیص نوری نویسه های فارسی– مقصودی

حسابگری در ژاپن– مشایخ

 

گزارش:

دورنمای کامپیوتر در ۵۰ سال آینده

پدر ابرکامپیوترها در گذشت

پروژه های ملی در بخش انفورماتیک کشور

اکسترانت

کیوسکهای اطلاع رسانی و اطلاعات شهر تهران

جلسه گروه تخصصی آموزش به کمک کامپیوتر

 

المپیاد:

سوالات مرحله اول هفتمین المپیاد ملی کامپیوتر

 

بخشها:

اساسنامه انجمن

معرفی کتاب

سرگرمی چند معما

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

 

بخش انگلیسی:

How to export IT(Ramin Erfanian)