فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال نوزدهم، آذر ۱۳۷۶، شماره ۱۳۷

 

مقاله:

آموزش از راه دور با استفاده از تار جهان گستر– مشایخ

تنگناهای اجتماعی در مکانیزاسیون و توسعه سیستمهای کامپیوتری در سازمانها- مجیدی

دورنمای سال ۲۰۲۰ در مالزی– برومند

منطق شولا و سیستمهای عصبی– ماشین چی

آموزش شیوه های فکر کردن از دیدگاه ادوارد دوبونو– یعسوبی

 

گزارش:

فعالیت یکساله انجمن + صورتحساب درآمدها و هزینه ها

 

المپیاد:

سوالات هفتمین المپیاد ملی کامپیوتر

 

بخشها:

دیدگاه– کاتادا (کارگزاری ابرمتنی تکنولوژی اطلاعات در ایران)

خواندنی– وقایع نگاری تاریخ ریز کامپیوترها

طرح درس– مهندسی اینترنت و اینترانت

اینترنت– هراس دولتها از رشد اینترنت

معرفی کتاب

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

 

بخش انگلیسی:

۸th Joint European Networking Conference (Ebrahim N.Mashayekh)