فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال نوزدهم، اسفند ۱۳۷۶، شماره ۱۳۸

 

سخنی در مورد این شماره – سردبیر

اخبار انجمن 

اخبار ایران

اخبار جهان

خوارزمی، پدر دانش انفورماتیک– سید ابراهیم ابطحی

مروری بر زندگی و آثار محمد بن موسی خوارزمی– استاد پرویز شهریاری

مروری بر فعالیت شرکت آی بی ام در ایران– محمد زنگنه

مروری بر ۳۰ سال فعالیت در بخش انفورماتیک ایران– جمشید خوش آموز

ورود کامپیوتر به ایران – حسین محمد

نخستین انجمن علمی رشته کامپیوتر در ایران– لطف علی بخشی

اولین برنامه– لطف علی بخشی

اولین تجربه اتصال دو کامپیوتر غیرهمنام– عبدالله کسرایی

نخستین پردازنده همه منظوره ایرانی (م-یک)– محمد میرزا عبداللهی

اولین واژه پرداز فارسی– دکتر محمد صنعتی

اولین ایستگاه سلف سرویس بانکی در ایران– عبدالله کسرایی

فراز و نشیبهای انفورماتیک پس از انقلاب– سید حسین رضوی

اولین کامپیوترهای شخصی در ایران– عبدالله کسرایی

تاریخچه استفاده از کامپیوتر در ایران– لطف علی بخشی

اولینها در ایران- سید ابراهیم ابطحی

نگرشی بر تاریخ ۴۰ ساله کامپیوتر در ایران– دکتر بهروز پرهامی

اتصال ایران به شبکه های کامپیوتری جهانی– ابراهیم نقیب زاده مشایخ

الگوریتم، اولین نشریه کامپیوتری در ایران– سید ابراهیم ابطحی

خاطراتی از پیشگامان صنعت انفورماتیک کشور

سرگرمی