فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۳۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیستم، فروردین ۱۳۷۷، شماره ۱۳۹

 

سرمقاله:

در آستانه بیستمین سال فعالیت انجمن

 

مقاله:

سیستم هوشمند برای ارزشیابی برنامه های کامپیوتری– دل آرا

کلبه های خوارزمی– ابطحی

آموزش از راه دور: همگام با فناوری– ابراهیم زاده

هنرنمایی کامپیوتر– شیخ الاسلامی

کاربرد نظریه بیزین در بازشناسی الگو– حمیدی

 

گزارش:

نمایشگاه بزرگ وسایل الکترونیک

نسل بعدی اینترنت

معرفی پروژه توتگ

کارگاه علوم شناختی

 

بخشها:

نامه ها– ضرورت تحقیقات فرارشته ای

نوآوری– ریز تراشه در خدمت فناوری ژنها

معرفی کتاب 

خواندنی– وقایع نگاری تاریخ ریز کامپیوترها

سرگرمی

 

اخبار:

  • اخبار انجمن
  • اخبار ایران
  • اخبار جهان