فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیستم، تیر ۱۳۷۸، شماره ۱۴۳

 

مقاله:

نگاهی اجمالی بر فرآیند برنامه ریزی مدیریت منابع اطلاعات– احمد مرآت نیا

مهندسی معکوس در زبانهای برنامه نویسی نسل چهارم– احمد اسماعیلی

مهندسی در نرم افزار– مهرانه شنتیائی

ظهور کامپیوترهای لاغر– داریوش مهذبی

زبان توصیف سخت افزاری Verilog (قسمت دوم)– سعید صفری

 

گزارش:

مراسم ویژه آغاز بیستمین سال فعالیت انجمن

فعالیتهای یکساله انجمن انفورماتیک ایران (مهر ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۷۷)

سمینار آشنایی با اینترنت و خدمات آن

 

بخشها:

اینترنت– اینترنت در آسمان

معرفی کتاب 

خواندنی- وقایع نگاری تاریخ ریز کامپیوترها (قسمت پنجم )

گوناگون

سرگرمی- حکایت مهندس برق و کامپیوتردان

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان