فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و یکم، آذر ۱۳۷۸، شماره ۱۴۴

 

مقاله:

مشکلات کامپیوترها در گذر از قرن بیستم میلادی- دکتر محسن رستمی

ساختمان یک بستر نرم افزار پویا– اردوان مجیدی و دکتر محسن صدیقی مشکنانی

حل معضل فارسی در وب– مهران طاهری

نقش نرم افزارهای کامپیوتری در آموزش آنالیز عددی– بهناز کوچک شوشتری

 

گزارش:

قهرمانی ایران در روبوکاپ ۹۹

گزارش کمیته فناوری اطلاعات

گزارش برنامه سوم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی کشور

تصویب نامه شورای الکترونیک

 

بخشها:

خواندنی – وقایع نگاری تاریخ ریزکامپیوترها

نگاه- فناوری اطلاعات از نگاه دیگران

گوناگون– خواندنیها

معرفی کتاب 

سرگرمی- چنین گویند بزرگان …!

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان