فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و یکم، اردیبهشت ۱۳۷۹، شماره ۱۴۵

 

مقاله:

آیا باید سد راه پیشرفت شد؟- آرش برومند

تولیدکننده متن برنامه در یک ابزار CASE– اردوان مجیدی

شالوده ارتباطی در سازمانهای یادگیر– شایا ضغیمی

اینترانت آموزشی– سید ابراهیم ابطحی

 

گزارش:

مسابقه جهانی برنامه سازی دانشجویی ACM

فعالیتهای یکساله انجمن انفورماتیک ایران

علوم کامپیوتر به عنوان رشته ای در علوم پایه و ریاضی

سرنوشت فناوری اطلاعات در برنامه سوم

 

بخشها:

خواندنی – وقایع نگاری تاریخ ریزکامپیوترها

دیدگاه– پیامدهای کاربرد رایانه در کشور ما

طرح درس– مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیای (GIS) و مدلسازی داده های فضایی

گوناگون

معرفی کتاب

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان