فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و یکم، بهمن ۱۳۷۹، شماره ۱۴۶

 

مقاله:

یک محیط نرم افزاری جدید تحت ویندوز ۹۸ برای شبیه سازی- ناصر قاسم آقایی و امیر مدرسی

پیاده سازی سیستم تصمیم یار (DSS) در تشخیص بیماریهای دندان– آتوسا ستوده و الهه پیرولی

روشی برای نمایش برنامه و دانش برنامه نویسی– دکتر چنگیز دل آرا

جداسازی اعداد دست نویس فارسی– بهزاد مقصودی و دکتر عبدالحسین عباسیان

اجرای یک فهرست پستی تحت Linux– دکتر محمود امید

پیشنهاد افزودن کدهای فارسی استاندارد ۳۳۴۲ به یونی کد– دکتر مصطفی عاصی

 

گزارش:

جوایز فناوری خاورمیانه

نقش و جایگاه انجمنهای علمی ایران در برنامه سوم توسعه کشور

 

بخشها:

خواندنی – وقایع نگاری تاریخ ریزکامپیوترها

دیدگاه– سرعت و اطلاعات

گفتگو– گفتگویی با پل ویریلیو

واژه گزینی– واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

معرفی کتاب

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان