فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴۸

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و سوم، بهمن ۱۳۸۱، شماره ۱۴۸

 

مقاله:

تولید درختان دودویی- دکتر هایده اهرابیان، عباس نوذری

فناوری میان ابزاری و … – سید ابراهیم ابطحی

برنامه ملی فناوری آموزشی– دکتر فریده مشایخ

معرفی زبان هسکل– طاهره شفیعی

 

گزارش:

اولین کارگاه پژوهشی فناوری اطلاعات و گستره های آن

گزارش بررسی گزینه های تدوین برنامه تفصیلی و …

 

بخشها:

خواندنی – در ذهن آنها چه گذشته است؟

اینترنت– معیارهای ارزیابی یک پایگاه وب خوب

واژه گزینی– واژه های پیشنهادی

معرفی کتاب

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان