فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۴۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و سوم، فروردین ۱۳۸۲، شماره ۱۴۹

 

مقاله:

آموزش مبتنی بر اینترنت– سید ابراهیم ابطحی

آشنایی با حروفچینی و حروفشناسی- محمدرضا محمدی فر

TelQAS: سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتالوژی– مهندس محمدرضا حجازی

آموزش برخط– دکتر فریده نقیب زاده مشایخ

طرح تکفا– مهندس پرویز ناصری

شواهد تاثیر ایجاد اعتماد در بازارهای الکترونیکی– مانا شاکرین

 

گزارش:

معرفی پروژه ۶NET

دومین جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای رشد

استفاده از روباتها در جراحی قلب

معرفی پایگاه وب مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

 

بخشها:

خواندنی – در ذهن آنها چه گذشته است؟

اینترنت– ویژگیهای منف در پایگاه وب

دیدگاه– نگاهی گذرا به طرح تکفا

واژه گزینی– نظرخواهی

معرفی کتاب و کتاب سال

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان