فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، شهریور ۱۳۵۹ ، شماره ۱۵

 

مقاله:

استاندارد پیشنهادی برای کد تبادل اطلاعات در فارسی- پرهامی

آشنایی با شبکه پیتری و کاربردهای آن– ابراهیم نقیب زاده مشایخ

کاربرد آدمک های مصنوعی در صنعت– ترجمه ویدا دائی و پرهامی

کامپیوتر و زیبایی- ترجمه پرهامی

کامپیوتر، وابستگی و ایجاد تکنولوژی ملی- لطف علی بخشی

نظری بر مشکلات ناشی از کاربرد کامپیوتر در ایران– جمشید سراوندی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

محصولات جدید

همایش ها

اعضاء

نکته

واژه ها

سرگرمی

برای خنده

 

گزارش:

برنامه دوره لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر- کمیته آموزش انجمن