فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۵۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و پنجم، شماره ۱۵۰

 

مقاله:

دانشگاه مجازی– سید ابراهیم ابطحی

آشنایی با حروفچینی و حروفشناسی- محمدرضا محمدی فر

TelQAS: سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتالوژی– مهندس محمدرضا حجازی

یادگیری برخط – دکتر فریده مشایخ

شواهد تاثیر ایجاد اعتماد در بازارهای الکترونیکی– مانا شاکرین

 

مقاله ویژه:

کیفیت زندگی و انقلاب دیجیتال- دکتر شهیندخت خوارزمی

 

گزارش:

گزارشی از پیشرفت پروژه ۶NET

همایش نقش فناوری اطلاعات و دانش در یادگیری مهارتهای پژوهشی

معرفی وبگاه شهرداری تهران

 

بخشها:

اینترنت- اطلاعاتی در مورد پروژه اینترنت ۲

خواندنی – در ذهن آنها چه گذشته است؟

دیدگاه– پورتر، راهبرد و اینترنت

واژه گزینی– واژه های پیشنهادی و نظرخواهی

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان