فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۵۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و پنجم، تیر ۱۳۸۲، شماره ۱۵۱

 

مقاله:

پایان دهی فرایند تولید نرم افزار- دکتر محسن صدیقی مشکانی

با سایبورگها آشنا شویم- مسیح مایلی

یادگیری برخط – دکتر فریده مشایخ

سازماندهی متن آموزشی محقق پرور– مهندس مریم طایفه محمودی- دکتر کامبیز بدیع

گذر از شکاف دیجیتالی– مانا شاکرین

TelQAS: سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتالوژی– مهندس محمدرضا حجازی

 

 

مقاله ویژه:

ایران و جامعه اطلاعاتی – مهندس سید ابراهیم ابطحی

 

گزارش:

دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

اولین همایش آموزش الکترونیکی

معرفی وبگاه صادرات نرم افزار

 

بخشها:

سرمقاله – آغاز بیست و پنجمین سال انتشار

خواندنی – در ذهن آنها چه گذشته است؟ (قسمت پنجم)

واژه گزینی– واژه های مصوب فرهنگستان

دیدگاه– فناوری اطلاعات، شاخصها و رده بندیها

کتابشناسی– معرفی کتابهای تجارت الکترونیکی

اینترنت– طرح تجارت الکترونیکی

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان