فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۵۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۸۲، شماره ۱۵۲

 

مقاله:

کامپیوترهای برداری- دکتر حمید سربازی آزاد

مروری بر استانداردهای آموزش الکترونیکی و معرفی استاندارد SCORM– رضا تقی زاده حمایتی و محمود خراط

یادگیری برخط– دکتر فریده مشایخ

TelQAS: سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتالوژی – مهندس محمودرضا حجازی

تحلیل برنامه مبتنی بر دانش– دکتر چنگیز دل آرا

 

مقاله ویژه:

مدلسازی برای یک گزاره فلسفی/معناشناختی- مهندس عباس پورخصالیان

 

گزارش:

گزارشی از پیشرفت پروژه ۶NET

آشنایی با درگاه EducaNext

معرفی وبگاه انجمن انفورماتیک ایران

 

بخشها:

خواندنی – در ذهن آنها چه گذشته است؟ (قسمت ششم)

کتابشناسی– واسطهای کاربر چندگانه

دیدگاه– بررسی تحلیلی آیین نامه اجرایی طرح تکفا

واژه گزینی– نظرخواهی در مورد ۶۰ واژه رایانه‌ای

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان