فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۵۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و پنجم، مهر و آبان ۱۳۸۲، شماره ۱۵۳

 

مقاله:

برنامه نویسی فوق العاده- دکتر محسن صدیقی مشکانی

روش پیاده سازی برنامه فوق العاده– مهندس خشایار نیک نفس

اینترنت۲: معرفی، کاربردها و روش ها– سید امید فاطمیه

توانمندیهای اینترنت برای کمک به فرآیند یاددهی- یادگیری – ابراهیم طلایی

TelQAS: سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتالوژی– مهندس محمدرضا حجازی

یادگیری برخط – دکتر فریده مشایخ

 

مقاله ویژه:

بومی و مناسب سازی فناوریهای تجارت الکترونیکی- مهندس سید ابراهیم ابطحی

 

گزارش:

فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

معرفی وبگاه شرکت ثنارای

 

بخشها:

خواندنی – در ذهن آنها چه گذشته است؟ (قسمت هفتم)

دیدگاه– دشواریهای ساختاری در بخش فناوری اطلاعات

اینترنت– مراقبت از وبگاه در برابر دزدان بر خط

کتابشناسی– مدیریت فناوری اطلاعات در سازمانهای معاصر

واژه گزینی– نظر خواهی در مورد ۶۰ واژه رایانه ای

گوناگون– واقعیتهای روزگار ما

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان