فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۵۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و پنجم، آذر و دی ۱۳۸۲، شماره ۱۵۴

 

مقاله:

استفاده از شبکه های پتری در طراحی سیستم های دیجیتال غیر همگام – دکتر امیر حسین جهانگیر

وب سرویس– مهندس خشایار نیک نفس

آموزش به کمک سامانه های آموزشی هوشمند– مهدی سعیدی

TelQAS: سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتالوژی– مهندس مجمودرضا حجازی

یادگیری برخط– دکتر فریده مشایخ

 

مقاله ویژه:

خودکارسازی عملیات بانکی- دکتر محسن رستمی

 

گزارش:

سومین همایش فناوری ایرانی

گزارش فعالیتهای یکساله انجمن انفورماتیک ایران

معرفی درگاه بچه های ایران

 

بخشها:

دیدگاه- فراروش معماری اطلاعات

خواندنی – در ذهن آنها چه گذشته است؟ (قسمت هشتم)

کتابشناسی– تحقیق الکترونیک

اینترنت– مراقبت از وبگاه در برابر دزدان برخط(۲)

گوناگون– بیانیه انجمن فیزیک ایران

سرگرمی 

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان