فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۵۵

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و پنجم، بهمن و اسفند ۱۳۸۲، شماره ۱۵۵

 

مقاله:

گرافهای فازی– دکتر هایده اهرابیان

نقش فناوری اطلاعات در بیمه – دکتر امیر حسین جهانگیر

متدولوژی ICONIX– دکتر محسن صدیقی مشکنانی

اهمیت استاندار در آموزش الکترونیکی– دکتر چنگیز دل آرا

اصول آموزشی در یادگیری رایانه– محور- دکتر عشرت زمانی

یادگیری برخط– دکتر فریده مشایخ

 

مقاله دانشجویی:

انتقال صدا در اینترنت- محمد هادی فلاحتی

 

مقاله ویژه:

مدلهای برنامه ریزی راهبردی– سید ابراهیم ابطحی

 

گزارش:

انجمن انفورماتیک ایران در نمایشگاه دولت الکترونیکی

سوالات مسابقه برنامه سازی دانشجویی ACM

معرفی درگاه انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران

 

بخشها:

خواندنی– در ذهن آنها چه گذشته است؟ (قسمت نهم)

دیدگاه– معماری اطلاعات بر پایه برنامه راهبردی فناوری اطلاعات

کتابشناسی– فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی

اینترنت- ۵ قانون ابتدایی طراحی صفحات وب و ظاهر آن

سرگرمی 

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان