فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۵۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و ششم، مهر و آبان ۱۳۸۳، شماره ۱۵۹

 

مقاله:

خروج اترنت از بن بست شبکه های محلی– مهندس پیام گوران

طرح درس “مهندسی کاربرد” – سید ابراهیم ابطحی

ترکیب مفاهیم به عنوان رویکردی نو– دکتر کامبیز بدیع

فناوریهای ذخیره سازی– مهندس مجتبی یعقوبی

طراحی منطقی انبار داده ها– مهندس امیر عبداللهی فومنی

تجارت الکترونیکی ۱۰ ساله شد– ابراهیم نقیب زاده مشایخ

 

مقاله ویژه:

تراشه های حمل دارو- مهندس مریم طایفه محمودی

 

گزارش:

پروژه ابریشم

فایگن بام در ایران

گزارشی از پیشرفت پروژه ۶NET

 

بخشها:

خواندنی– در ذهن آنها چه گذشته است؟ (قسمت سیزدهم)

دیدگاه– چهارچوبهای ناهمساز

اینترنت– استانداردهای پیاده سازی وبگاه

کتابشناسی– نقد فناوری اطلاعات

گوناگون – اعلامیه اصول ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی

سرگرمی 

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان