فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۶۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و ششم، آذر و دی ۱۳۸۳، شماره ۱۶۰

 

مقاله:

مدیریت و برنامه ریزی راهبردی– سید ابراهیم ابطحی

مدیریت مراقبت از افراد مسن و بیمار– مهندس مریم محمودی

شبکه های ذخیره سازی داده ها– مهندس مجتبی یعقوبی

فناوری های اطلاعات و ارتباطات– دکتر عشرت زمانی

AspectJ– مهندس امیر عبداللهی فومنی

 

مقاله دانشجویی:

حرکت به سوی کلاس یادگیر-محور– محمد کیهانی

 

گزارش:

فناوری اطلاعات در خدمت نابینایان ایران

ششمین دوره مسابقات برنامه سازی دانشجویی ACM

گزارش فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

 

بخشها:

خواندنی– در ذهن آنها چه گذشته است؟ (قسمت آخر)

دیدگاه– چهارچوبهای ناهمساز

کتابشناسی– معماری سازمان و مدیریت پیوند با کاربران

گوناگون– اعلامیه اصول ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی (۲)

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان