فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۶۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و هفتم، شهریور و مهر ۱۳۸۴، شماره ۱۶۳

 

مقاله:

مهندسی نیازها به روش چابک– اکتای حسن زاده

تولید محتویات دوره های آموزش الکترونیکی– لیلا کردتوشکی

چگونه کد بهتری بنویسیم – خشایار نیک نفس

به کار گیری ماشین های حالت- متناهی در تعیین زمان فعل در زبان فارسی – الهه دفتری نژاد

 

مقاله ویژه:

گزارشی از بازار و صنعت فناوری اطلاعات ایران (قسمت آخر) – انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

 

گزارش:

جک گیبلی در گذشت

چرا آریان ۵ منفجر شد

گوگل اسکالر

 

بخش ها:

دیدگاه– معماری اطلاعات یا مطالعه امکان سنجی

خواندنی– نت (اولین نمونه زیست غیر بیولوژیکی)

کتابشناسی– مانوئل کاستلز: مردی از لامانچا در عصر فناوری اطلاعات

واژه گزینی– واژه های پیشنهادی فرهنگستان

اینترنت– باندهای تبهکاری در اینترنت

گوناگون– نوابیغ

سرگرمی 

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان