فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۶۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و هفتم، آبان و آذر ۱۳۸۴، شماره ۱۶۴

 

مقاله:

مدیریت تحقیق: ابزار اصلی مدیریت دانش – دکتر کامبیز بدیع

آمادگی الکترونیکی – اکتای حسن زاده

مراکز داده ها و موانع موجود در کشور– امیر رضا خاکپور

معمای مشاوره – حسام ساروخانی

 

مقاله دانشجویی:

الگوریتم های مورچه ای– آرش علوی

 

گزارش :

کارگاه آموزشی بنیادهای مهندسی نرم افزار

معرفی پروژه EGEE

فناوری اطلاعات در کره شمالی

نمایشگاه Gitex 2005

 

بخش ها:

دیدگاه– بررسی برنامه درسی ACM و IEEE

اینترنت– ارتباط بر پایه SIP در محیط های همگن

گوناگون– پذیرش یک مقاله غلط در مجله WSEAS

پایان نامه– پایگاه های داده ای پدیده های متحرک

خواندنی– داستان ۶NET

کتابشناسی– تفکر راهبردی مدیریت تغییر

واژه گزینی– پیشنهاد شما چیست؟

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان