فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۶۶

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و هفتم، اسفند ۱۳۸۴، شماره ۱۶۶

 

مقاله:

معماری قابل اجرا و کاربرد آن در فرآیند توسعه نرم افزار – دکتر فریدون شمس 

الگوریتم های مسیریابی در شبکه های نامنظم – پدرام رجب زاده

مدل توسعه نرم افزار های متن باز– سعید رستگار

دستیابی به داده با #C و ADO.NET – مهندس خشایار نیک نفس

 

گزارش :

همایش یک روزه برون سپاری

۵۰ ابزار برتر ۵۰ سال اخیر

سوالات مسابقه برنامه نویسی دانشجویی ACM

گزارش از پیشرفت پروژه  EGEE

 

بخش ها:

درس افزار– برنامه درسی دوره کارشناسی فناوری اطلاعات

خواندنی– تاریخچه ایستگاه ها کار(۲)

دیدگاه– تاریخ شفاهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

خواندنی– سوگندنامه مهندسی

کتابشناسی– ذهن های زیبا، سازندگان دنیای فردا

واژه گزینی– واژه های پیشنهادی گروه رایانه و فناوری اطلاعات

گوناگون– معرفی(رایا ملوک الطوایفی) از طریق نمونه

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان