فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۶۹

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و هشتم، شهریور و مهر ۱۳۸۵، شماره ۱۶۹

 

مقاله:

مهاجرت وظایف در شبکه های چند کامپیوتری(قسمت اول) – دکتر حمید سربازی آزاد

بهره گیری از ICT در آموزش عالی – الهه دفتری نژاد

پردازش متون فارسی – دکتر مهرنوش شمس فرد

معماری SQL Server 2000 (قسمت دوم) – مهندس خشایار نیک نفس

 

مقاله ویژه :

ظهور و سقوط CORBA – آرش معتمدی

 

گزارش :

سمینار معماری های نرم افزاری 

مسابقه باهوش ترین فرد جهان 

وبگاه پداگوژی 

آشنایی با مسابقات روبوکاپ

اصول و ضوابط واژه گزینی 

 

بخش ها:

خواندنی- ماجراهای پشت پرده (قسمت دوم)

دیدگاه- راهبرد باخت- باخت

کتابشناسی- کاربردهای خوشه بندی در زمینه های نظری علوم رایانشی

واژه گزینی – معادل های پیشنهادی گروه رایانه و فناوری اطلاعات

گوناگون- مهندسی مجدد در آموزش عالی

سرگرمی 

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان