فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۷۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و هشتم، آبان و آذر ۱۳۸۵، شماره ۱۷۰

 

مقاله:

مهاجرت وظایف در شبکه های چند کامپیوتری(قسمت دوم) – دکتر حمید سربازی آزاد

مدل ارزیابی رشد فرایندهای نرم افزاری– مهندس شیوا فرمنش

معماری SQL Server 2000(قسمت سوم) – مهندس خشایار نیک نفس

نقش معملمان در الگوی تلفیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی– دکتر عشرت زمانی

 

 

گزارش :

گزارشی از برگزاری چهارمین مسابقه اینترنتی برنامه سازی ایران

آشنایی با پژوهشکده علوم کامپیوتر

فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

اولین دوره مسابقه ملی روبات های شهری

 

بخش ها:

درس افزار – طرح درسی برای آموزش دانشگاهی آداب فناوری اطلاعات

خواندنی- ماجراهای پشت پرده (قسمت سوم)

واژه گزینی- واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دیدگاه- راهبرد از دانشگاه تا اندیشگاه

کتابشناسی- جهان الکترونیکی

گوناگون- میزان عادی کار با اینترنت چقدر است؟

سرگرمی 

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان