فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۷۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و نهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶، شماره ۱۷۲

 

مقاله:

کارخانه های نرم افزار– علیرضا نیکوکار و آرش معتمدی

کاربرد زیستی زبان های صوری – سارا موحدی

توسعه سیستم های مبتنی بر کارت هوشمند – مجتبی ناصح زاده و آریا امینی

یک طبقه بندی برای ابزارهای مدیریت دانش – سعید طالبی و امیر حسین فرد

فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید دانش – بی بی عشرت زمانی

 

گزارش :

همایش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

نگاهی به وضعیت علم و فناوری در ایران

مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویی ACM- دکتر محمد قدسی

سوالات مسابقه برنامه نویسی دانشجویی ACM

 

بخش ها:

درس افزار – چارچوب و الگویی برای تدوین برنامه های آموزشی – سید ابراهیم ابطحی

اینترنت– چگونه به منابع اینترنتی اعتماد کنیم

دیدگاه– دوره دکتری فناوری اطلاعات- سید ابراهیم ابطحی

خواندنی– ماجراهای پشت پرده(قسمت پنجم)- ابراهیم نقیب زاده مشایخ

واژه گزینی– واژه های مصوب فرهنگستان- علی مهرامی

کتابشناسی – کهکشان دارمانی – سید ابراهیم ابطحی

گوناگون

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان