فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۷۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و نهم، خرداد و تیر ۱۳۸۶، شماره ۱۷۳

 

مقاله:

زندگی در محیط فراگیر با برچسب های RFID – دکتر رسول جلیلی

داده کاوی چیست؟  – محمد ینگی ملکی

جایابی منابع در شبکه های میان ارتباطی – دکتر حمید سربازی آزاد

نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر  – مهندی بهاره کاظمی

مهارت‌های نوین و رویکردهای کارآموزی معلم  – دکتر عشرت زمانی

 

مقاله ویژه:

مدلی برای امکان سنجی و اولیت بندی گزینه های سامانه ای – سید ابراهیم ابطحی

 

گزارش :

چراغ بدون سیم

حساسیت خودرو به بستنی وانیلی

توسعه نرم افزار مساله ای قابل تحمل– مهندس مریم طایفه محمودی

ردیاب کلید 

 

بخش ها:

خواندنی– ماجراهای پشت پرده(قسمت ششم)- ابراهیم نقیب زاده مشایخ

واژه گزینی– واژه های مصوب فرهنگستان- علی مهرامی

دیدگاه– عصر اطلاعات از نگاه نشانه شناسه-سید ابراهیم ابطحی

کتاب شناسی– معماری‌ها، روشگان و ابزار نوین فناوری اطلاعات- سید ابراهیم ابطحی

گوناگون– معرفی دره سیلیکون

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان