فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۷۴

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال بیست و نهم، مرداد و شهریور ۱۳۸۶، شماره ۱۷۴

 

مقاله:

طراحی، نمونه‌سازی و به ‌کارگیری یک محیط پژوهش الکترونیکی – ابراهیم ابطحی

مدرسه اندیشه  – محمود حدادی

جایابی منابع در شبکه‌های میان ارتباطی (قسمت دوم)- حمید سربازی آزاد

نگریستن به کسب و کار از دریچه دید مشتری – فروغ فرشیدفر

بررسی روش‌های نمایه‌سازی تصویر –بهاره کاظمی

آشنایی با مفهوم ریسه- امیرحسین استخریان

معماری و مفاهیم SQL Server – خشایار نیک‌نفس

 

گزارش :

ابزارهای رقابت – ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

اعتیاد به اینترنت، نقابی برای افسردگی نوجوانان

 

بخش ها:

دیدگاه-  ضرورت‌های استمرار فرهنگ‌سازی- سید ابراهیم ابطحی

خواندنی- ماجراهای پشت‌پرده (قسمت هفتم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

اینترنت- معرفی وبگاه مرجع متخصصان ایران- والا‌علی روحانی

واژه‌گزینی- واژه‌های مصوب فرهنگستان- علی مهرامی

کتاب‌شناسی- کتاب‌های سوادآموزی رایانه‌ای – سید ابراهیم ابطحی

گوناگون – بازآفرینی احساس جدا شدن از تن

سرگرمی

 

اخبار:

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان